692 SAYILI KHK İLE GÖREVİNDEN İHRAÇ EDİLEN PERSONEL HAKKINDA İDARE MAHKEMESİ KARARI

692 SAYILI KHK İLE GÖREVİNDEN İHRAÇ EDİLEN PERSONEL HAKKINDA İDARE MAHKEMESİ KARARI
692 SAYILI KHK İLE İHRAÇ EDİLEN MÜVEKKİLİMİZ 5 YIL SONRA İDARE MAHKEMESİ KARARI İLE GÖREVİNE İADE OLMUŞTUR.
İdare Mahkemesi kararında; “Bu durumda; yukarıda yer verilen komisyon tespiti ile ilgili bilgiyi destekleyecek bir belgenin (tanık beyanı, emniyet tespiti vb.) dosyaya sunulmadığı, bu nedenle bahse konu komisyon tespitinin davacının kamu görevinden çıkarılmasını gerektirir nitelikte ve somut olarak silahlı terör örgütü ile irtibatını veya iltisakını göstermediği sonucuna varıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” hususlarına yer vermiştir.
Mahkeme böylelikle *kurum kanaatinin ve istihbari bilgilerin* tek başına yeterli olamayağına hükmetmiştir.

DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI (İHRAÇ)

DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI (İHRAÇ)

Devlet memurluğundan çıkarma ne demektir ?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiş bir disiplin cezası türü olan Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası bir daha Devlet Memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkartılmadır. (125. Madde)

Meslekten çıkarma cezası (657 Sayılı DMK) tüm devlet memurlarını ilgilendirir mi?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kural olarak tüm Devlet Memurlarına uygulanmakta birlikte; Emniyet, Diyanet ve Askeri Personellere kendi kanunlarındaki hükümler uygulanmaktadır.

Yine Sözleşmeli Personeller “memur” olarak nitelendirilmediği için Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Daire Esaslar ve Sözleşmelerindeki hükümlere göre işlem görmektedir.

Devam

Don`t copy text!