692 SAYILI KHK İLE GÖREVİNDEN İHRAÇ EDİLEN PERSONEL HAKKINDA İDARE MAHKEMESİ KARARI

692 SAYILI KHK İLE GÖREVİNDEN İHRAÇ EDİLEN PERSONEL HAKKINDA İDARE MAHKEMESİ KARARI
692 SAYILI KHK İLE İHRAÇ EDİLEN MÜVEKKİLİMİZ 5 YIL SONRA İDARE MAHKEMESİ KARARI İLE GÖREVİNE İADE OLMUŞTUR.
İdare Mahkemesi kararında; “Bu durumda; yukarıda yer verilen komisyon tespiti ile ilgili bilgiyi destekleyecek bir belgenin (tanık beyanı, emniyet tespiti vb.) dosyaya sunulmadığı, bu nedenle bahse konu komisyon tespitinin davacının kamu görevinden çıkarılmasını gerektirir nitelikte ve somut olarak silahlı terör örgütü ile irtibatını veya iltisakını göstermediği sonucuna varıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” hususlarına yer vermiştir.
Mahkeme böylelikle *kurum kanaatinin ve istihbari bilgilerin* tek başına yeterli olamayağına hükmetmiştir.

HAGB NEDENİ İLE MESLEĞE KABUL EDİLMEYEN POLİS ADAYI HAKKINDA DANIŞTAY KARARI

HAGB NEDENİ İLE MESLEĞE KABUL EDİLMEYEN POLİS ADAYI HAKKINDA DANIŞTAY KARARI

18 yaşından önce bir suçtan dolayı hakkında Hükmün Açıklamasının Geri Bırakılması kararı verilen polis adayı müvekkilimizin öğrencilik halinin sonlandırılmasına dair işlemine karşı açtığımız davada Danıştay hukuka aykırı işlemi iptal etmiştir.

 

İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASI NEDENİ İLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASI NEDENİ İLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

Ülkemizde son zamanlarda mahkeme kararları idare tarafından yerine getirilmemekte yada eksik olarak getirilmekte veyahut yerine getirilmemesi için yeni işlemler tesis edilerek mahkeme kararları bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. Bu yazımızda artık ender rastlanan bir olay olmaktan çıkan idari yargı kararların yerine getirilmemesi durumdan mağdur olanların hangi yasal yollara başvurabileceği ve kararların uygulanmamasından doğan mağduriyetlerini ne şekilde giderebilecekleri başlıklar halinde incelenmiştir.

Devam

CEZAEVLERİNDE GERÇEKLEŞEN HAK İHLALLERİ [1]

CEZAEVLERİNDE GERÇEKLEŞEN HAK İHLALLERİ [1]

 

Tutuklu, sözlük anlamıyla kanun yoluyla hürriyetlerinden alıkonularak bir yere kapatılan kimsedir. Hükümlü ise, mahkeme kararı ile ceza hükmü verilmiş ve verilen ceza kararı kesinleşmiş kimseler için kullanılır. Bir de hükümözlü şeklinde kullanılan bir kavram olsa da bu halin tutukluluk durumundan farkı olmayıp, sadece tutukluluk halinin ilk derece mahkemesi sonrasında da devam ettiğinde kullanılmaktadır. Söz konusu kişiler ülkemizde Ceza İnfaz Kurumlarında tutulmaktadır.

Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu, hükümlü veyahut hükümözlü olan kişilerin anayasamız gereğince kullanabileceği haklar bulunmaktadır.

Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan kişilerin talepleri toplum içesinde önemsiz veyahut “olmasa da olur” şeklinde görünebilmektedir. Fakat özgürlüğünü kaybetmiş bir kişi açısından dış dünya ile kurulan tek imkân olan ve haberleşme hürriyeti kapsamındaki mektup, telefon ve faks gibi haklar önem arz etmektedir. Yine kişinin ailesi ve yakınları ile “görüş günlerinde” kurduğu bağlantı aile birliğinin devamı açısından önemlidir. İnsanın insan olmasından kaynaklı gereklerinin yerine getirilmesi, duş almak, tuvalet ihtiyacının giderilmesi ve yeme-içme gibi temel ihtiyaçların sağlanması gerekmektedir. AİHM’e göre hükümlü ve tutuklu olanlar Sözleşme kapsamında kalan temel hak ve hürriyetlerin tamamına kural olarak sahiptir (Hirst/Birleşik Krallık (No. 2), B. No:74025/01, 6/10/2005, § 69). Devam

İŞÇİLİK ALACAKLARI

İŞÇİLİK ALACAKLARI

İŞÇİ ALACAKLARI

İşçilik alacakları, işverenle işçi arasındaki hizmet sözleşmesinin gereği olarak işveren tarafından ödenmesi gereken alacakları ifade eder. İşçilik alacakları, genel olarak 4857 Sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiştir. İş Kanunu’nun yanında bir kısım işçilik alacakları ise özel kanunlarda yer almakta ve belirli özel şartlara tabi tutulmaktadır. Devam

POMEM / PMYO / PAEM / POLİS OKULU DAVALARI

POMEM / PMYO / PAEM / POLİS OKULU DAVALARI

POMEM / PMYO / PAEM / POLİS OKULU DAVALARI

Söz konusu davalar, Pomem, PMYO , PAEM gibi, polis ihtiyacının karşılanması amacıyla eğitim verilen kurumlarda eğitim alan öğrencilerin, gerek söz konusu okullara giriş, gerekse okul eğitim ve öğrenim sürecindeki yazılı sınav, sözlü sınav, eğitim sonu sınavı gibi sınavlarda tesis edilen işlemlere, karşı sıklıkla açılan davalardır.

 

Belirtilen konularda aday öğrencilerin sağlık şartları yönetmeliklerinde belirtilen hükümlere göre gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin hususlar sıklıkla idari yargıda görülen davalara konu edilmektedir.

Devam

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER HAKSIZ TUTUKLULUK ÇALIŞMA GRUBU BAŞVURUSU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER HAKSIZ TUTUKLULUK ÇALIŞMA GRUBU BAŞVURUSU

1. NASIL MÜRACAAT EDİLİR?

Yargıtay’ın da yerleşik içtihatları, ceza kanunları ve uluslararası sözleşmeler Ceza yargılamasının tutuksuz yapılması esastır. Yani hakkında suç isnadı yapılan ve yargılaması süren bir kişinin tutuklanması adına özel bir neden olmadığı durumlarda bu kişi hakkında tutuksuz olarak yargılama yapılması gerekmektedir.

Bu durum insan hakları sözleşmelerince de koruma altındadır. Suçsuz olma durumu gözetilmeksizin yahut savcılıkça hazırlanan iddianamedeki suçlara ilişkin yeterli somut delil olup olmadığı dahi dikkate alınmaksızın derhal tutuklu yargılamaya hükmedilmektedir. Bu durum bir insan hakkı ihlalidir ve bu kapsamda hem AİHM hem de Birleşmiş Milletler Haksız Tutukluluk Çalışma Grubuna itiraz başvurusu yapılabilecektir. Bu çalışmada BM başvurusu esasları üzerinde durulacak ve bu başvurunun temel unsurları ele alınacaktır.

BM haksız tutukluluk itirazı Çalışma Grubu sekreterliğine sunu Devam

BİR PAYLAŞIM İLE İŞLENEBİLECEK SUÇLAR

BİR PAYLAŞIM İLE İŞLENEBİLECEK SUÇLAR

TÜRKİYE’DE İNTERNET KULLANIMI

“Dijital Türkiye 2019” raporuna göre, 82,4 milyon nüfusa sahip Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 98’i cep telefonu kullanıyor. Akıllı telefon kullanan yetişkinlerin oranı ise yüzde 77.

Her iki kişiden biri masa üstü bilgisayar ya da dizüstü, her dört kişiden biri de tablet bilgisayar kullanıyor. Türkiye’de hemen her evde en az bir televizyon bulunurken (yüzde 99), akıllı saat, bileklik, sanal gerçeklik gözlükleri gibi giyilebilir teknoloji ürünü kullananların oranı ise yüzde 9 olarak tespit edildi. Devam

Don`t copy text!