Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

İSTANBUL (…) AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DAVACI                                : PELİN YILMAZ ( TC Kimlik No )

Yıldız Mah. Okçular Cad. Okur Sok. No:23/2 Yıldırım – BURSA

DAVALI                                : TOLGA YILMAZ ( TC Kimlik No )

Yıldız Mah. Okçular Cad. Okur Sok. No:23/2 Yıldırım – BURSA

DAVA KONUSU                    : Evlilik birliğinin anlaşmalı olarak sona erdirilmesi talepli dava dilekçesidir.

Devamını oku

Miras Sözleşmesi İptali Dilekçesi

Miras Sözleşmesi İptali Dilekçesi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

Davacı             : Ad soyadı 1

Davalı             : Ad soyadı 2

Konu               : Miras sözleşmesinin iptali.

Deliller          :  Mirasçılık belgesi, miras sözleşmesi, Nüfus kayıtları, Sair her türlü yasal delil.

Hukuki Neden   : HMK, TMK, TMY 546 ve devam eden maddeleri, diğer ilgili mevzuat.

Devamını oku

Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi

Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi

İSTANBUL 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

GÖNDERİLMEK ÜZERE

İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO :2018/ 111 E.

KARARA İTİRAZ EDEN
(SANIK) :A.B. (T.C. Kimlik No: 11111111111)-İstanbul
….Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

MÜDAFİİ :Av. ….. – – Adres

İSNAT EDİLEN SUÇLAMA : Taksirle Ölüme ve Yaralamaya Neden Olma

KONU :İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin müvekkil hakkında 26/02/2018
tarihli duruşmada hükümle birlikte verilen tutukluluğun devamı kararının itirazen kaldırılarak tahliye
kararı verilmesi talebimizdir hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müvekkil hakkında
26/10/2018 tarihli celsede tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Tutukluluk halinin devamı"
dair karar vermiştir. Sayın mahkemenin kararı hukuka aykırı olup aşağıda ayrıntılarıyla açıklayacağımız
nedenler göz önünde bulundurularak itirazımızın kabulüne karar verilerek müvekkilin tahliyesine
karar verilmesi gerekmektedir. ŞÖYLE Kİ;

Devamını oku

Don`t copy text!