657 sayılı Kanunun 48. maddesinde cinsel istismar düzenlemesi yapılıyor

Bakanlar Kurulu, cinsel istismar suçundan ceza alanların Devlet memuru olamaması için 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısını TBMM’ye sevk etti.

Hali hazırdaki düzenlemede, cinsel istismar sulundan ceza alanlara yönelik bir düzenleme bulunmuyordu.

İŞTE TASARIDA YER ALAN BAZI DÜZENLEMELER

Çocuğun korunması ve cinsel istismar konularında Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere ilgili kanunlarda değişiklik için kanun tasarısı hazırlanmıştır.

Av. Osman Yıldız, tasasıyla getirilen düzenlemelere ilişkin olarak memurlar.net’e şu bilgileri verdi:

1. Devlet Memuru olma şartlarına cinsel istismar suçundan mahkum olmama şartı getirilmiştir. (657 Sayılı Kanun Madde 48)

2. Takdiri indirim verirken gerekçe belirtmek zorunlu hale gelmiştir. (TCK madde 62)

3. Caydırıcılığın sağlanması için cinsel istismarın nitelikli hallerinde cezalar arttırılmıştır. Buna göre suçun birden fazla kişi ile birlikte işlenmesi, oniki yaşından küçüğe karşı işlenmesinde veya silahla işlenmesi gibi durumlarda cezalar arttırılmıştır. Üst sınırı 40 yıl hapis cezası olarak belirlenmiştir.

4. Çocuğun fuhşa teşvik edilmesi suçunun alt sınırı arttırılmıştır.

5. Koşullu salıverme şartları ağırlaştırılmıştır. Buna göre; mahkumun Ağırlaştırılmış müebbet cezasında 50 yıl, müebbet cezasında ise 40 yıl ceza evinde iyi halli olarak geçirmesi gerekecektir.

6. Cezaevinden tahliye olanlara; tahliye olmalarından 3 ay öncesinden başlamak üzere 5 yıl boyunca ilaçla cinsel isteğin ilaçla baskılanması tedbiri uygulanabilecek.

7. Soruşturma başladıktan sonra savcılık Aile Sosyal ve Politikalar Bakanlığının İl ve İlçe temsilciklerine çocuğun korunması için başvuru yapacaktır.

8. Cinsel istismara ilişkin olan radyo, tv, internet yayınlarına erişimin engellenmesi talep üzerine veya resen yapılabilecek.

9. Çocuk izlem merkezlerinin yetkileri ve kapsamı genişletilecek.

10.Üniversitelerde kurulan çocuk ve kadın koruma merkezlerinden yararlanma kapsamı genişletilecek.

Tasarıyı görmek için tıklayın.

657 sayılı Kanunun 48-A-5 maddesinin tam metni

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Memurlar.Net - ÖzelBu yazının tüm hakları Memurlar.Net’e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

https://www.memurlar.net/haber/741064/657-sayili-kanunun-48-maddesinde-cinsel-istismar-duzenlemesi-yapiliyor.html?utm_source=headlines

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

shares
Don`t copy text!