İcra-İflas Hukuku

icra ve iflas
icra ve iflas

Hukuk büromuz;

  • Çek, bono ve senet tahsil

  • Kiralanan taşınmazların tahliyesi

  • İflas talep edilmesi

  • İcra Müdürlükleri nezdinde takip açılması

  • İhtiyati haciz kararı alınması

  • İtirazın iptali

  • İtirazın kaldırılması davaları

  • Menfi tespit davası

  • İstihkak davası alanlarında hukuki hizmetler sunmaktadır.

Don`t copy text!